Za registrirane stranke 5 % popusta vedno in na vse. Registrirajte se tukaj.

Pogoji in določila

Splošni pogoji in določila

 

I.

Osnovne določbe

1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: pogoji) so izdani v skladu s členom 1751 in naslednjimi Zakona št. 89/2012 Z. z., civilnega zakonika (v nadaljnjem besedilu: civilni zakonik)

 

Žaneta Popelářová

ID: 05193168

DIC: CZ8852051780

s sedežem podjetja: Velké náměstí 141, 38601 Strakonice

Kontaktni podatki:

e-pošta: info@barefootkids.cz

telefon: 773099002

(v nadaljnjem besedilu: prodajalec)

 

2.     Ti splošni pogoji urejajo medsebojne pravice in obveznosti prodajalca in fizične osebe, ki sklene kupoprodajno pogodbo zunaj svoje poslovne dejavnosti kot potrošnik ali v okviru svoje poslovne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: "kupec") prek spletnega vmesnika, ki se nahaja na spletni strani, dostopni na naslovu www.barefootkids.cz. (v nadaljnjem besedilu: "spletna trgovina").

3.     Določbe splošnih pogojev so sestavni del kupoprodajne pogodbe. Morebitna odstopajoča določila v kupoprodajni pogodbi prevladajo nad določili teh splošnih pogojev.

4.     Ti splošni pogoji in nakupna pogodba so sklenjeni v češkem jeziku.

II.

Informacije o blagu in cenah

1. Informacije o blagu, vključno s cenami posameznega blaga in njegovimi glavnimi značilnostmi, so navedene za posamezno blago v katalogu spletne trgovine. Cene blaga so navedene vključno z davkom na dodano vrednost, vsemi povezanimi pristojbinami in stroški za vračilo blaga, če tega blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti. Cene blaga ostanejo veljavne, dokler so prikazane v spletni trgovini. Ta določba ne izključuje pogajanj o nakupni pogodbi pod individualno dogovorjenimi pogoji.

2. Vse predstavitve blaga, ki so objavljene v katalogu spletne trgovine, so informativne narave in prodajalec ni zavezan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe v zvezi s tem blagom.

3. V spletni trgovini so objavljene informacije o stroških, povezanih s pakiranjem in dostavo blaga. 

4. Morebitnih popustov na nakupno ceno blaga ni mogoče medsebojno kombinirati, razen če se prodajalec s kupcem dogovori drugače.

III.

Naročanje in sklenitev kupoprodajne pogodbe

1. Stroške, ki jih ima kupec z uporabo sredstev komunikacije na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), nosi kupec sam. Ti stroški se ne razlikujejo od osnovne tarife.

2. Kupec naroča blago na naslednje načine:

- prek svojega uporabniškega računa, če se je predhodno registriral v spletni trgovini,

- z izpolnitvijo obrazca za naročilo brez registracije.

3. Ob oddaji naročila kupec izbere blago, število blaga, način plačila in dostave.

4. Pred pošiljanjem naročila lahko kupec preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo. 5. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb Naročilo. Podatke, navedene v naročilu, prodajalec šteje za pravilne. Pogoj za veljavnost naročila je izpolnitev vseh obveznih podatkov v obrazcu naročila in potrditev kupca, da je prebral te pogoje.

5. Prodajalec bo kupcu takoj po prejemu naročila poslal potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov, ki ga je kupec vpisal ob naročilu. Ta potrditev se šteje za sklenitev pogodbe. Potrditvi so priloženi veljavni poslovni pogoji prodajalca. Kupoprodajna pogodba je sklenjena s potrditvijo naročila s strani prodajalca na kupčev elektronski naslov.

6. Če prodajalec ne more izpolniti katere od zahtev, navedenih v naročilu, bo kupcu na njegov e-poštni naslov poslal spremenjeno ponudbo. Spremenjena ponudba se šteje za nov osnutek kupoprodajne pogodbe in v tem primeru je kupoprodajna pogodba sklenjena s kupčevo potrditvijo sprejema te ponudbe prodajalcu na njegov elektronski naslov, naveden v teh splošnih pogojih.

7. Vsa naročila, ki jih prejme prodajalec, so zavezujoča. Kupec lahko prekliče naročilo, dokler ne prejme obvestila o prejemu naročila s strani prodajalca. Kupec lahko naročilo prekliče po telefonu na telefonsko številko ali elektronski naslov prodajalca, naveden v teh pogojih.

8. V primeru očitne tehnične napake prodajalca pri navedbi cene blaga v spletni trgovini ali med naročanjem prodajalec kupcu ni dolžan dostaviti blaga po tej očitno napačni ceni, tudi če je bilo kupcu poslano samodejno potrdilo o prejemu naročila v skladu s temi pogoji. Prodajalec kupca brez nepotrebnega odlašanja obvesti o napaki in mu na njegov elektronski naslov pošlje spremenjeno ponudbo. Spremenjena ponudba se šteje za nov osnutek kupoprodajne pogodbe in v takem primeru je kupoprodajna pogodba sklenjena s potrditvijo sprejema s strani kupca na prodajalčev elektronski naslov.

IV.

Strankin račun

1. Na podlagi registracij

Če je kupec vstopil v spletno trgovino, lahko dostopa do svojega računa stranke. Kupec lahko naroči blago iz svojega računa stranke. Kupec lahko blago naroči tudi brez registracije.

2. Pri registraciji v kupčevem računu in pri naročanju blaga je kupec dolžan vse podatke navesti pravilno in resnično. Kupec je dolžan ob vsaki spremembi posodobiti podatke, navedene v uporabniškem računu. Podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in pri naročanju blaga, se prodajalcu štejejo za pravilne.

3. Dostop do kupčevega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohraniti zaupnost glede podatkov, potrebnih za dostop do svojega uporabniškega računa. Prodajalec ni odgovoren za morebitno zlorabo kupčevega računa s strani tretjih oseb.

4. Kupec ni upravičen dovoliti uporabe računa stranke tretjim osebam.

5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec ne uporablja več svojega uporabniškega računa ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe in teh splošnih pogojev.

6. Kupec se zaveda, da uporabniški račun morda ne bo na voljo 24 ur na dan, zlasti glede potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme prodajalca oz. potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme tretjih oseb.

VI.

Plačilni pogoji in dobava blaga

1. Kupec lahko ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, plača na naslednje načine:

z brezgotovinskim nakazilom na bančni račun prodajalca št. IBAN: CZ70 6210 6701 0022 1579 8768 Swift: BREXCZPP
spletno plačilo prek plačilnega portala ComGate Payments, a.s.
po povzetju ob prevzemu blaga,
z gotovino ob osebnem prevzemu v poslovalnici

2. Kupec je dolžan prodajalcu skupaj z nakupno ceno povrniti stroške, povezane s pakiranjem in dostavo blaga, v dogovorjenem znesku. Če v nadaljevanju ni izrecno navedeno drugače, kupnina vključuje tudi stroške, povezane z dostavo blaga.

3. V primeru plačila v gotovini je kupnina plačljiva ob prevzemu blaga. V primeru negotovinskega plačila je nakupna cena plačljiva v 3 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

4. V primeru negotovinskega plačila je kupčeva obveznost plačila kupnine izpolnjena, ko je ustrezni znesek nakazan na prodajalčev bančni račun.

Stranka lahko uporabi storitev plačilnega prehoda, ki jo preusmeri na spletno banko njene banke ali na stran za varno plačevanje s karticami. Po transakciji prehod posreduje informacije o izvedbi e-trgovini, ki lahko blago odpošlje takoj po prejemu potrdila o plačilu. Denarna nakazila se izvajajo prek bančnih računov družbe ComGate Payments, a.s.

Občutljivi vhodni podatki, ki jih vnesete v sistem spletnega bančništva, so zaščiteni s strani bančnih plačilnih prehodov in ne vstopajo v okolje tretjih oseb. Obdelovalci plačil vidijo le podatke o transakciji, ki jim jih banka posreduje ob poslani transakciji.

S sklenitvijo kupoprodajne pogodbe kupec daje prodajalcu soglasje za obdelavo svojih kontaktnih podatkov, dokler pisno ne izrazi nestrinjanja s to obdelavo. Kontaktni podatki, ki jih kupec posreduje ob naročilu, so namenjeni izključno naši uporabi in ne bodo posredovani drugim subjektom, razen obdelovalcem plačil.

5. Prodajalec od kupca ne zahteva predplačila ali drugega podobnega plačila. Plačilo kupnine pred pošiljanjem blaga ni predplačilo.

6. V skladu z zakonom o evidentiranju prodaje je prodajalec kupcu dolžan izdati potrdilo o prejemu. Hkrati je dolžan prejeti prihodek registrirati pri davčnem upravitelju prek spleta, v primeru tehnične okvare pa najpozneje v 48 urah.

7. Blago je dostavljeno kupcu:

- Na naslov, ki ga je kupec navedel v naročilu

- s pošiljko na naslov izdajatelja, ki ga določi kupec,

- z osebnim prevzemom v prostorih prodajalca

8. Izbira načina dostave se opravi med naročanjem blaga.

9. Stroški dostave blaga glede na način pošiljanja in prevzema blaga so navedeni v kupčevem naročilu in v potrditvi naročila s strani prodajalca. Če je način prevoza dogovorjen na podlagi posebne zahteve kupca, nosi kupec tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza.

10. Če je prodajalec po kupoprodajni pogodbi dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec navedel v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dostavi. 11. Če je iz razlogov na strani kupca treba blago dostaviti večkrat ali na drug način, kot je navedeno v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponovno dostavo blaga, oz. stroške, povezane z drugim načinom dostave.

11. Kupec je dolžan ob prevzemu blaga od prevoznika preveriti neokrnjenost embalaže blaga in v primeru morebitnih napak o tem takoj obvestiti prevoznika. V primeru ugotovitve kršitve embalaže, ki kaže na nepooblaščen vstop v pošiljko, kupcu ni treba prevzeti pošiljke od prevoznika.

12. Prodaja

kupcu izda davčni dokument - račun. Davčni dokument se pošlje na kupčev elektronski naslov.

13. Kupec pridobi lastninsko pravico na blagu s plačilom celotne kupnine za blago, vključno s stroški dostave, vendar najprej s prevzemom blaga. 14. Odgovornost za naključno uničenje, poškodbo ali izgubo blaga preide na kupca v trenutku prevzema blaga ali v trenutku, ko je bil kupec dolžan prevzeti blago, vendar tega v nasprotju s kupoprodajno pogodbo ni storil.

VI.

Odstop od pogodbe

1. Kupec, ki je sklenil kupoprodajno pogodbo zunaj svoje dejavnosti kot potrošnik, ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe.

2. Rok za odstop od pogodbe je 14 dni.

- od datuma prejema blaga,

- od datuma prejema zadnje dobave blaga, če je predmet pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov

3. Kupec med drugim ne more odstopiti od kupoprodajne pogodbe:

- če so bile storitve opravljene z njegovim izrecnim soglasjem pred iztekom odstopnega roka in je prodajalec pred sklenitvijo pogodbe obvestil kupca, da v takem primeru nima pravice do odstopa od pogodbe,

- ob dobavi blaga, ki je bilo spremenjeno v skladu z željami kupca ali za njegovo osebo,

4. Da bi kupec upošteval odstopni rok, mora v odstopnem roku poslati izjavo o odstopu od pogodbe.

5. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi standardni odstopni obrazec, ki ga zagotovi prodajalec. Odstop od kupoprodajne pogodbe bo kupec poslal na prodajalčev elektronski naslov ali naslov za dostavo, ki je naveden v teh splošnih pogojih. Prodajalec bo kupcu nemudoma potrdil prejem obrazca.

6. Kupec, ki je odstopil od pogodbe, mora blago vrniti prodajalcu v 14 dneh po odstopu od pogodbe. Kupec nosi stroške, povezane z vračilom blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po navadni pošti.

7. Če kupec odstopi od pogodbe, mu prodajalec nemudoma, najpozneje pa v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrne vsa sredstva, vključno s stroški dostave, ki jih je od njega prejel, na enak način. Prodajalec bo kupcu vrnil prejeta sredstva na drug način le, če se bo kupec s tem strinjal in če mu ne bodo nastali dodatni stroški.

8. Če je kupec izbral drugačen način dostave blaga od najcenejšega, ki ga je ponudil prodajalec, bo prodajalec kupcu povrnil stroške dostave blaga v višini, ki ustreza najcenejšemu ponujenemu načinu dostave blaga.

9. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih sredstev, preden mu kupec izroči blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.

10. Kupec mora blago vrniti prodajalcu nepoškodovano, nenošeno in nepoškodovano ter, če je mogoče, v originalni embalaži. 11. Prodajalec ima pravico enostransko pobotati terjatev za škodo, nastalo na blagu, s kupčevo terjatvijo za vračilo kupnine.

11. Prodajalec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe zaradi razprodaje zalog, nerazpoložljivosti blaga ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga prekinil proizvodnjo ali uvoz blaga. Prodajalec o tem nemudoma obvesti kupca prek elektronskega naslova, navedenega v naročilu, in mu v 14 dneh od obvestila o odstopu od kupoprodajne pogodbe vrne vsa sredstva, vključno s stroški dostave, ki jih je od njega prejel na podlagi pogodbe, na enak način ali na način, ki ga določi kupec.

12. Če je kupcu skupaj z blagom zagotovljeno darilo, je darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena pod pogojem, da v primeru odstopa kupca od kupoprodajne pogodbe darilna pogodba za tako darilo preneha veljati in je kupec dolžan skupaj z blagom prodajalcu. vrniti zagotovljeno darilo.

Če je kupcu pri nakupu blaga določene vrednosti zagotovljen popust na poštnino, ta popust velja za poštnino le pri dejanskem prevzemu blaga v vnaprej določeni vrednosti, kar ne velja v primeru odstopa od pogodbe, ko tak popust preneha veljati in je kupec dolžan blago vrniti prodajalcu v dejanskem znesku. Enako velja v primeru delnega odstopa od pogodbe s strani kupca.

VII.

Pravice do uspešnega poslovanja z napako

1. Prodajalec odgovarja kupcu, da je blago ob prevzemu brez napak. Zlasti je prodajalec kupcu odgovoren, da je bilo blago v trenutku, ko ga je kupec prevzel, brez napak:

- ima blago lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, če pa dogovora ni, ima lastnosti, ki jih je kupec ali proizvajalec opisal ali pričakoval glede na naravo blaga in oglaševanje, ki ga je opravil,

- je blago primerno za namen, ki ga je prodajalec navedel za njegovo uporabo ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,

- blago po kakovosti ali obliki ustreza dogovorjenemu vzorcu ali modelu, če je bila kakovost ali oblika določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali modelom,

-

je blago v ustrezni količini, meri ali teži; in

- je blago v skladu z zahtevami pravnih predpisov.

2. Kupec lahko uveljavlja pravico do napake, ki se pojavi na potrošniškem blagu, v štiriindvajsetih mesecih od prejema. Ta določba ne velja za blago, prodano po nižji ceni, za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo zaradi običajne uporabe, za rabljeno blago za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago ob prevzemu s strani kupca, ali če je posledica narave blaga.

3. V primeru napake lahko kupec pri prodajalcu vloži reklamacijo in zahteva:

- popravilo blaga

- Če to ni mogoče, zamenjavo za novo blago

- razumnega popusta od nakupne cene,

- odstop od pogodbe.

4. Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe,

- če ima blago pomembno napako,

- Če predmeta ni mogoče pravilno uporabljati zaradi ponovnega pojava napake ali napak po popravilu,

- v primeru večjega števila napak na blagu.

5. Prodajalec je dolžan sprejeti reklamacijo v katerem koli obratu, v katerem je sprejem reklamacije mogoč, oziroma na sedežu ali v kraju poslovanja. 6. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je kupec uveljavil pravico, kakšna je vsebina reklamacije in kakšen način obravnave kupec zahteva, ter potrdilo o datumu in načinu obravnave reklamacije, vključno s potrditvijo popravila in trajanja, ali pisno utemeljitev. zavrnitve reklamacije.

6. Prodajalec ali od njega pooblaščeni delavec mora reklamacijo nemudoma rešiti pri proizvajalcu. Reklamacije, vključno z odpravo napak, je treba rešiti takoj, najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije, razen če se prodajalec s kupcem dogovori za daljši rok. Zaman trajanje tega roka se šteje za bistveno kršitev pogodbe in kupec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe. Za trenutek uveljavljanja reklamacije se šteje trenutek, ko kupec prodajalcu izrazi svojo voljo (uveljavljanje pravice iz pomanjkljive izpolnitve).

7. Prodajalec pisno ali po telefonu obvesti kupca o izidu reklamacije.

8. Pravica iz napake ne pripada kupcu, če je kupec pred prevzemom stvari vedel, da ima stvar napako, ali če je kupec napako povzročil sam.

9. V primeru upravičene reklamacije ima kupec pravico do povračila razumnih stroškov, ki so nastali v zvezi z reklamacijo. Kupec lahko to pravico uveljavlja pri prodajalcu v enem mesecu po poteku garancijskega roka.

10. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz pomanjkljive izpolnitve, urejajo členi 1914 do 1925, členi 2099 do 2117 in členi 2161 do 2174 civilnega zakonika ter zakon št. 634/1992 Coll. o varstvu potrošnikov.

VIII.

Dostava

1. Pogodbenici si lahko vso pisno korespondenco pošiljata po elektronski pošti.

2. Kupec dostavlja korespondenco prodajalcu na elektronski naslov, naveden v teh pogojih. 3. Prodajalec dostavlja korespondenco kupcu na elektronski naslov, naveden v njegovem uporabniškem računu ali v naročilu.


IX.

Izvensodno reševanje sporov

1. Češka trgovinska inšpekcija s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ: 000 20 869, spletni naslov: https://adr.coi.cz/cs, je pristojen za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem iz kupoprodajne pogodbe se lahko uporabi spletna platforma za reševanje sporov na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Evropski potrošniški center Češka, s sedežem na naslovu Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, internetni naslov: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).

3. Prodajalec lahko prodaja blago na podlagi obrtnega dovoljenja. Nadzor nad obrtnim dovoljenjem izvaja pristojni urad za izdajo obrtnih dovoljenj v okviru svojih pristojnosti. Češki trgovinski inšpektorat v omejenem obsegu nadzoruje spoštovanje zakona št. 634/1992 Coll. o varstvu potrošnikov.


X.

Končne določbe

1. Vsi sporazumi med prodajalcem in kupcem z zakoni Češke republike. Če razmerje, vzpostavljeno s kupoprodajno pogodbo, vsebuje mednarodni element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja pravo Češke republike. To ne vpliva na pravice potrošnika v skladu s splošno zavezujočo zakonodajo.

2. Prodajalca v odnosu do kupca ne zavezujejo nikakršni kodeksi ravnanja v smislu določb člena 1826(e) civilnega zakonika.

3. Vse pravice na prodajalčevi spletni strani, zlasti avtorske pravice na vsebini, vključno s postavitvijo strani, fotografijami, filmi, grafikami, blagovnimi znamkami, logotipi ter drugimi vsebinami in elementi, pripadajo prodajalcu. Brez soglasja prodajalca je prepovedano kopirati, spreminjati ali kako drugače uporabljati spletno stran ali kateri koli njen del.

4. Prodajalec ni odgovoren za napake, ki so posledica posegov tretjih oseb v spletno trgovino ali njene uporabe v nasprotju z namenom. 5. Pri uporabi spletne trgovine kupec ne sme uporabljati postopkov, ki bi lahko negativno vplivali na njeno delovanje, in ne sme izvajati nobenih dejavnosti, ki bi njemu ali tretjim osebam omogočile poseganje v programsko opremo ali druge sestavne dele, ki sestavljajo spletno trgovino, ali uporabo spletne trgovine, njenih delov ali programske opreme na način, ki bi bil v nasprotju z njenim namenom ali namenom.

5. Kupec s tem prevzema tveganje spremembe okoliščin v smislu drugega odstavka 1765. člena civilnega zakonika.

6. Kupoprodajna pogodba, vključno s poslovnimi pogoji, je pri prodajalcu arhivirana v elektronski obliki in ni dostopna.

7. Prodajalec lahko spremeni ali dopolni besedilo splošnih pogojev poslovanja. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice splošnih pogojev.

8. Vzorec obrazca za odstop od pogodbe je priložen splošnim pogojem.

Ti poslovni pogoji začnejo veljati 9. aprila 2019